Textruta:  
12 resp. 8 sidor med många och 
detaljerade bilder.
  INSTRUKTIONSBOK och/eller RESERVDELSLISTA skickas på begäran 
sänd till :
gragossen