Ariel tillverkade motorcyklar 1902-1965 ( och bilar 1892-1925.)

ARIEL ägde från 1936 motorcykeldelen av TRIUMPH. BSA (Birmingham Small Arms) köpte
ARIEL / TRIUMPH år 1944. Engelsk MC  industri kollapsade under 60, 70 talet och
BSA/Triumph (Ariel) konkursade år 1973

RED HUNTER modellen tillverkades från 1930 till 1958 och anses vara en epok i motorcykelns
historia.

1956 levererades från fabriken i Birmingham 850 st RED HUNTER. Några  exemplar skeppades,
via MC Motor Walter Görtz i Örebro, till Sverige.
En av dessa RED HUNTER fick nr. AC 4188 då den
registrerades till
den förste ägaren i Nordmalings kommun, strax söder om UMEÅ.

Den kostade honom runt 3200:- vilket var en halv årslön för en industriarbetare på den tiden.
Han ägde den i två och ett halvt år varefter den pendlade runt i Umeå Sundsvall trakten med någon vända
i Laholm och  så kunde den med stöd av vägtrafikförordningen avföras ur trafikregistret på landskansliet i
Timrå 1970

Skrotad? Ingalunda. Den fanns i en låda och där låg den i tjugo år tills renoveraren Rolf Jeppson i
Sundsbruk köpte delarna för 6500 kronor. Sedan började återtåget.

Del av ansökan om (åter)registrering/typintyg, med avställning. Avställningen upphörde år 1992,
när renoveringen var klar.

 

JMY 106 rullade så vidare på svenska vägar, och under ett antal år på skånska med Göran Reimer
som ägare, förare och varsam underhållare