Knallerten
 

  Drifter

  EN500

 

  Ariel

  Indian

 
  Firma   Vilande f.n.

  USA     2006

 
 Svenska Akademiens *
 ordlista (SAOL) :

 grå¦gosse s. ávard.ñ pensionär
  som går ärenden

 
  
 VeloSoleX

   

   

  

   
   
     september -06